Get Adobe Flash player

Reference iz područja: Antikorozivna zaštita

 

Referenca No. 185

 
Investitor: NAUTA LAMJANA d.d. - Ugljan
Objekt: Brod NOVIGRAD
Vrsta radova: Priprema za AKZ - hidrodinam. postupkom , 2500 bara vod. pumpa
Broj slika: 1 Pregledaj galeriju

Referenca No. 150

 
Investitor: WOLF - LAMJANA d.d. - UGLJAN
Objekt: Brod MOLAT
Vrsta radova: Priprema za AKZ - hidrodinam. postupkom , 2500 bara, vodenom pumpom
Broj slika: 5 Pregledaj galeriju

Referenca No. 132

 
Investitor: GRASING d.o.o. - Ploče
Objekt: Wolf Lamjana - brodog.- brod Novigrad
Vrsta radova: Priprema za AKZ - hidrodinam. postupkom, 2500 bara vod.pumpa
Broj slika: 5 Pregledaj galeriju
Izrada web stranica © Inteco d.o.o. 2011