Get Adobe Flash player

HT - Draškovićeva ul., Zagreb

Sanacija hidroizolacije krova i fasade na poslovnoj zgradi

U tijeku su radovi na sanaciji ravnih krovova i dijela oštećene fasade poslovnog objekta ,HT-a , u Draškovićevoj ulici u Zagrebu. Radi se o dosta zahtjevnom zahvatu budući da se na krovnim plohama nalazi dosta instalacija, klima opreme i ostalih uređaja koji se ne mogu izmicati te je izvedba hidroizolacije dosta otežana. Također, radovi na fasadi se izvode bez skele tj. "alpinističkom" metodom - pomoću užadi i sjedeće platforme! Primjenjeni materijali su: hidroizolacija - SIKA Croatia d.o.o. te reparaturni mortovi - BASF Croatia d.o.o.

 
14.09.2011
Izrada web stranica © Inteco d.o.o. 2011